Orbitrap Fusion Lumos Tribrid™

Найпотужніший у світі мас-спектрометр високої роздільної здатності з унікальними характеристиками

Інноваційний інтерфейс джерела атмосферної іонізації комбінується з транспортною трубкою великої місткості і електродинамічною іонною лійкою для значного збільшення потоку іонів і зниження меж виявлення

Система новітнього активного управління пучком іонів виключає можливість попадання нейтральний часток і високошвидкісних кластерів в область квадрупольного аналізатора

Новаторська квадрупольна технологія поєднує в собі високу селективність і ефективність трансферу обраних іонів симетрично в усьому ізоляційному вікні мас

Передова вакуумна технологія забезпечує поліпшену трансмісію в аналізатор іонів з високою молекулярною масою.Orbitrap


Сервис

Пусконалагоджувальні роботи і здача приладу в експлуатацію з підтвердженням характеристик, зазначених в специфікації.

Гарантійне обслуговування

Гарантійне обслуговування, а також не гарантійний ремонт проводиться фірмовим авторизованим сервісним центром MEIZU і авторизованими сервісними центрами в регіонах.

Профілактичне та післягарантійне обслуговування

Будь-який ремонт і відновлення устаткування за бажанням Замовника.


Розробка методичних рекомендацій для проведення спеціальних аналітичних експериментів.

Нова система ETD HD - високодинамічної дисоціації з перенесенням електрона - забезпечує значне збільшення фрагментації іонів

Трибрідна архітектура включає квадрупольний мас-аналізатор, лінійну іонну пастку і орбітальну пастку іонів

Надвисокопольовий аналізатор ORBITRAP для надвисокої роздільної здатності і швидкості сканування

Роздідьна здатність до 500,000 FWHM з ізотопною достовірністю до 240,000 FWHM на масі m/z 200 а.е.м.

Велика площа поверхні детектора "іонна пастка" для значного поліпшення стійкості до забруднень і часу роботи без обслуговування

Повна паралелізаціяя аналізів в режимах MS і MRSn

Cинхронний вибір іонів-прекурсорів для MS і MSnаналізів
• Множинні методи фрагментації: CID (дисоціація зіткненнями), HCD (високоенергетичних дисоціація) ETD (дисоціація з перенесенням електрона) і EThcD (високодинамічна дисоціація з перенесенням електрона)
• Унікальна гібридна архітектура дозволяє досягати високих швидкостей сканування в орбітальній та лінійній пастках іонів і досягати максимальної гнучкості при дисоціації і детектуванні фрагментних іонів
•Компактне джерело іонів ETD побудоване на основі Таунсендівського розряду з надзвичайно стабільним потоком аніонів, завдяки чому досягається довготривалість експлуатації і стабільність роботи

Швидкості сканування до 20 Гц як для Orbitrap, так і для лінійної іонної пастки при MSn аналізах
• Редактор універсальних методів забезпечує максимальну ідентифікацію пептидів без оптімаізаціі методів для невідомих концентрацій, тим самим знижуючи обсяги споживання зразка і витрати часу для рутинної ідентифікації пептидів
• Інтуїтивний і гнучкий інтерфейс користувача спрощує розробку методів аналізу і дозволяє проводити складні і унікальні аналітичні роботи

Аналітичні характеристики

Діапазон мас

50 — 2000, 200 — 4000 а.е.м.
до 6000 а.е.м. без вибору іона-прекурсора (тільки Orbitrap)

Роздільна здатність

15,000 — 500,000 на масі m/z 200 а.е.м.

Швидкість сканування

OTMSn(Орбітальна пастка іонів) до 20 Гц
ITMSn (Лінійна квадрупольна пастка іонів) до 20 Гц

МС/МС чутливість:

Іонізації в електроспрей (H-ESI III) - при введенні 2 мкл розчину резерпіну з концентрацією 50 фг / мкл (загальна кількість зразка 100 фг) в потоці 500 мкл / хв дає мінімальне відношення сигнал / шум 200: 1 при переході від ізольованого молекулярного протонованого іона з m / z 609 а.е.м. до двох найбільших іонів-продуктів з m / z 397 і 498 а.е.м. при роботі лінійної іонної пастки в режимі повного МС / МС сканування при одиничному дозволі в діапазоні 165 - 615 а.е.м.
Точність вимірювання маси:

< 3 ppm з зовнішнім калібруванням
< 1 ppm c внутрішнім калібруванням

внутрішнім калібруванням:

> 5000 в одиничному скануванні при гарантованій точності вимірювання маси

Число ступенів МСn
n = 1 — 10

Cинхронна ізоляція прекурсорів

До 20 прекурсорів на кожен МСn скан

Багатозадачність з використанням мультиполя

До 10 прекурсорів на скан

Перемикання полярності

Один повний цикл (повне сканування позитивно заряджених іонів + повне сканування негативно заряджених іонів при роздільній здатності 30,000) < 1.1 сек

Ефективність ETD при інфузії 3 мкл / хв розчину ангіотензину II з концентрацією 1 пмоль/мкл > 15%

Опис компонентів приладу

Джерело іонів Thermo Scientific™ Ion Max NG™
• Регульований, піддатний нагріванню електроспрей (HESI)
• Діапазон швидкостей потоків від 1 мкл / хв до 2,000 мкм / хв
• Джерело сконструйоване для досягнення максимальних характеристик і не потребує будь-якого додаткового налаштування
• Підвищена надійність і стійкість до забруднень
•Пристрій Sweep Gas ™ знижує хімічний шум
• Опція ACPI (хімічна іонізація при атмосферному тиску) зі швидкостями потоків від 50 мкл / хв до 2,000 мкл / хв без розщеплення

Оптика IV покоління
Новий інтерфейс іонізації при атмосферному тиску включає трубку трансферу іонів великої ємності (HCTT) і електродинамічну іонну воронку (EDIF)
Трубка трансферу іонів великої ємності
• HCTT забезпечує збільшений потік іонів у вакуумну систему, що веде до підвищення чутливості і більшої десольваціі
• Обслуговування не вимагає розвакуумування системи
Електродинамічна іонна воронка(EDIF)
• Електродинамічна іонна воронка — радіочастотний пристрій — ефективно захоплює іони, які вилітають із трубки трансферу іонів
• Широкі смуги пропускання іонів дають можливість автоматичної настройки, знижують втрати іонів і збільшують чутливість
Найпередовіша система активного управління пучком іонів
• Система активного управління пучком іонів з аксіальним полем і фільтруванням забезпечує зниження шуму шляхом виключення можливості попадання на вхід квадрупольного фільтру нейтральних часток і високошвидкісних кластерів
Новітня квадрупольна технологія
• Сегментований квадрупольний мас-фільтр для селекції іонів-прекурсорів із змінною шириною ізоляції іонів від 0.4 до 1,200 а.е.м.
• Чудова трансмісія іонів по всій ширині пропускання до 1,200 а.е.м.
• MС/MС селекція іонів-прекурсорів з високим пропусканням від m/z 50 дo 3,000 а.е.м.
Мультиполь, що спрямовує іони
• Мультиполь може використовуватися для зберігання іонів
• Високоенергетичний осередок дисоціації іонів зіткненнями (HCD)
• Ефективний, надійний трансфер іонів між напрямними мультиполя, орбітальної пасткою і лінійною іонною пасткою
Мас-аналізатор Orbitrap
• Надвисокопольная орбітальна пастка наступного покоління Orbitrap
• Новий малошумний передпідсилювач детектора
• Високошвидкісний запис даних і система контролю приладу
• Автоматичне калібрування всіх іонних переходів і параметрів аналізу програмним забезпеченням приладу

Двокамерна лінійна іонна пастка
• Осередок високого тиску для МСn ізоляції іонів-прекурсорів c m/z 0.2 до 600 а.е.м.
• Дисоціація, індукована зіткненнями (CID) і опція дисоціації з перенесенням електрона (ETD)
• Осередок високого тиску для збільшення швидкості сканування, роздільної здатності та точності вимірювання маси
• Подвійний дискретно-діодний детектор з широким лінійним динамічним діапазоном для поліпшеного кількісного аналізу і великою площею поверхні з підвищеною міцністю і часом життя
Вакуумна система
• Турбомолекулярний насос з розщепленим потком забезпечує вакуум в трьох вакуумних регіонах
• Алюмінієві високовакуумні камери аналізатора
• Новаційна вакуумна технологія дозволяє досягати ультрависокого вакууму <2 ? 10-10, що покращує трансмісію іонів в мас-аналізатор Orbitrap

Опції

Джерело іонів Thermo Scientific™NanoSpray Flex NG™
• Підтримує роботу наноелектроспрею в статичному і динамічному режимах
• Може працювати зі швидкостями потоку рідини від 50 л / хв до 2 мкл / хв

Джерело іонів Thermo Scientific™ EASY-Spray™

• Наноелектроспрей, що не потребує будь-якої настройки

Джерело іонів Thermo Scientific™ EASY-ETD

• Покращений динамічний діапазон і відношення сигнал:шум для дефрагментації з перенесенням електрона з використанням Easy ETD HD™
• Генерує аніони флуорантен для дисоціації з перенесенням електрона (ETD)
• Розряд Таунсенда забезпечує гранично стабільну і надійну іонізацію
• Компактний розмір джерела дозволяє розмістити його всередині приладу
• Активне фільтрування реагенту з використанням квадрупольного мас-фільтра
• Калібрування в залежності від часу реакції шляхом сортування іонів і стану заряду іонів-реагентів дають можливість досягати найкращої якості спектральних даних ETD

Джерело іонів Thermo Scientific™ EASY-IC™

• Генерує іони для внутрішньої калібрування, використовувані для калібрування шкали мас при МС скануванні як позитивно, так і негативно заряджених іонів
• Забезпечує точність визначення маси <1 ppm RMS при мінімальних зусиллях

Новаційні функції експериментів, залежних від даних:

• Функція універсального методу у співпраці з технологією ADAPT завжди забезпечує найкращі результати при аналізі зразків з невідомими концентраціями.
• Проведення експериментів з запуском фрагментації іона або нейтральних втрат при виконанні MСn можуть виконуватися на тому ж рівні MСn
• Синхронний вибір MС3 прекурсора значно підвищує кількість точно кількісно визначених пептидів з ізобарними масами
• Залежні від даних експерименти з вимірюванням нейтральних втрат запускають сканування MС 3 тільки для іонів-продуктів із зумовленими fнейтральнимі втратами
• Зрушення вікна ізоляції іонів дозволяє центрувати вікно при роботі з широкими розподілами ізотопів
• Експерименти з одночасним кількісним аналізом і підтвердженням ідентифікації використовують синхронний селективний моніторинг іонів при високій роздільній здатності (HRAM SIM) для кількісного аналізу з МС / МС в повному скануванні на лінійній пастці іонів для ідентифікації прекурсорів

Опції спеціалізованого програмного забезпечення і робочої станції

Програмне забезпечення (опціонально):

• Thermo Scientifc™ Proteome Discoverer™ — software—flexible, expandable platform for the analysis of qualitative and quantitative proteomics data
• ProMass™ Deconvolution — платформа для аналізу білків цілком
• ProSightPC™ — «Top-down» ідентифікація та характеристика білків, включаючи посттрансляційні модифікації, а також при роботі з даними middle-down и bottom-up
• Thermo Scientific™Compound Discoverer™ програмне забезпечення - інтегроване рішення для структурної ідентифікації малих молекул
• Thermo Scientific™ SIEVE™ програмне забезпечення - Напівкількісний диференційний аналіз дуже складних масивів даних

Програмне забезпечення приладу і опції програмного забезпечення

Робоча станція

 • Високопродуктивний комп'ютер з мікропроцесором Intel®
  • Рідкокристалічний монітор з високою роздільною здатністю
  • Операційна система Microsoft®Windows®7
  • Microsoft Office® 2010
  • Програмне забезпечення Thermo Scientific™ Xcalibur™ для обробки інформації і керування приладом
  • Редактор налаштувань для калібрування системи, діагностики та ручного збору даних
  • Редактор методу з шаблонами бібліотек для специфічних застосувань і зручним інтерфейсом для спрощення розробки методів аналізу
  Режими роботи
  • Режим високої швидкості дозволяє отримувати максимальне число MSn спектров високої якості в кожному циклі використовуючи інтелектуальне розкладення МС і залежних від даних MSn сканувань на основі визначеного користувачем часу між послідовними скануваннями
  • Динамічна паралелізація з використанням технології ADAPT ™ дає можливість отримувати максимальну кількість високоякісних даних, записаних шляхом синхронної роботи квадрупольного мас-фільтра, іонного мультиполя, лінійної і орбітальної пасток іонів
  Ексклюзивні технології
  • Динамічний менеджмент сканів дозволяє проводити інтелектуальне, в реальному часі, за розкладом, паралельне і пріоритетне сканування. Також дозволяє проволить селекцію, сортування і направлення іонів-прекурсорів в різні аналізатори та використовувати різні способи фрагментації на основі вибраних користувачем параметрів, таких як, наприклад, m/z іона-прекурсора, інтенсивність, і / або заряд іона
  • Фрагментація іонів-прекурсорів може відбуватися в мультиполі, що направляє іони (HCD), в ловушці іонів (CID, ETD) або при дисоціації високої роздільної здатності з перенесенням електрона (EThcD) з детектуванням фрагментів в лінійній квадрупольній пастці або мас-аналізаторі Orbitrap на будь-якій стадії MСn аналізу
  • Технологія «All Dynamically Available Parallelizable Time» (ADAPT™) — визначає в реальному часі найбільш ефективну паралельну роботу квадрупольного мас-фільтра, орбітальної і лінійної іонних пасток
  • Автоматичний контроль посилення (AGC) забезпечує умови, при яких мультиполь, що направляє іони, завжди заповнений оптимальною кількістю іонів при всіх типах отримання даних

Установчі вимоги

Електроживлення:
• 2 х 230 ± 10.0% В, три фазы, 15 А, 50/60 Гц, заземлення
Гази:
• Гелій високої чистоти(99.999%)з менш ніж 1 ppm водяної пари, кисню і вуглеводнів
• Азот для джерела атмосферної іонізації, С-пастки і камери зіткнень, чистота 99.5%
Вимоги до лабораторії:
Виділення тепла приладом:
2800 Вт
Функціональний діапазон температур:
16°C — 26°C, відносна вологість 40 — 70 % без конденсації
Оптимальна робоча температура діапазон температур:
18°C — 21°C
Розміри і вага:
65 х 67 х 119 cм (В х Ш х Г)
вага: ~ 180 кг (без комп'ютерної системи і форвакуумного насоса)